Gustav III:s antikmuseum

Klicka för förstoring! Calliope, antika skulptur. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.

Calliope, episka diktningens musa

Hon sitter på en klippa med ett skrivstift i höger hand och en skrivtavla i vänster.

Huvudet har en gång tillhört en annan antik skulptur, som föreställde en ung man antingen Paris, den berömda prinsen från Troja, eller Zeus munskänk, Ganymedes.

Skulpturkroppen är däremot otvetydigt kvinnlig och har föreställt gudinnan Isis. Isis var ursprungligen en egyptisk gudinna som blev mycket populär i hela Medelhavsområdet. I Rom förbjöd man kulten till en början, men i tidig kejsartid restes ett stort tempel till gudinnans ära och kulten utvecklades starkt.

Här avbildas gudinnan sittande på en klippa, sörjande med utslaget hår. Huvudet har troligen fogats till kroppen på 1700-talet. Attributen som har förvandlat Isis till musa, ritstiftet och tavlan är säkert tillkomna strax innan Gustav III köpte skulpturen.

Skulpturkroppen kan spåras genom olika romerska samlingar från 1500-talet och framåt. I sin sista långvariga placering hörde den till trädgårdsarrangemangen i Villa d´Este i Tivoli.