Kungliga nationalstadsparken

Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården utgör sedan 1996 världens första nationalstadspark.

I den nationalstadsparksförordning som utfärdades 5 februari 2009, beslöt regeringen om ett formellt namn på parken – Kungliga nationalstadsparken.

Området är unikt vad gäller enskilda natur-, kultur- och friluftsvärden såväl som för helheten och att den ligger i direkt anslutning till storstadsbebyggelse. Det är Sveriges mest besökta rekreationsområde.

Ett historiskt arv


Genom beslutet om nationalstadsparken förstärks möjligheten att föra det kungliga historiska arvet vidare från jaktparken på Djurgården och den gustavianska parken vid Haga.

Kungliga nationalstadsparken förvaltas i huvudsak av Kungl. Djurgårdens förvaltning.

Besök den officiella webbplatsen för nationalstadsparkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster