Ekotemplet i Hagaparken. Foto: Gomer Swahn Reklam AB/Gomer Swahn.

Hagaparken

Hagaparken är en del av den kungliga nationalstadsparken och är kanske Sveriges främsta exempel på en "engelsk park".

Stora gräsytor, halvöppna hagar blandat med skogspartier karaktäriserar Hagaparken.  

Hagaparken förknippas med Gustav III som hade stora visioner för parken, många kom aldrig längre än till ritbordet. Men en del av kungens visioner hann verkställas.

Gustav III uppförde Ekotemplet, Turkiska kiosken och Koppartälten. Han uppförde även ett lustslott Hagaparken som idag tillhör höjdpunkterna i svensk konsthistoria – Gustav III:s paviljong.

Läs mer om byggnaderna i Hagaparken