Teman för Drottning Silvias Jubileumsfond

År

Tema

1994

Motoriska och psykologiska handikapp

1995

Allergi

1996

Lättare hjärnskador och beteenderubbningar

1997

Ämnesomsättningssjukdomar

1998

Syn, hörsel, kommunikation

1999

Barnmisshandel

2000

Gastrointestinala sjukdomar

2001

Kroniska hudsjukdomar, blödarsjuka, immunbristsjukdomar samt små och mindre kända handikapp

2002

Kroniska hudsjukdomar, blödarsjuka, immunbristsjukdomar samt små och mindre kända handikapp

2003

Barnmisshandel

2004

Specifika läs-, skriv- och språkstörningar

2005

Astma och allergi

2006

Barn och psykisk ohälsa

2007

Depressioner och intellektuella funktionshinder hos barn med medfödda handikapp eller kroniska sjukdomar

2008

Kroniska sjukdomar hos barn - medicinska, psykologiska och sociala aspekter

2009

Tidiga riskfaktorer för kronisk sjukdom och handikapp hos barn

2010

Fysiska och psykiska välfärdssjukdomar hos barn och ungdomar

2011

Metoder att förebygga och behandla svåra psykiska och fysiska funktionshinder hos barn

2012

Metoder att förbättra funktion och/eller värdera livskvalitet vid kronisk sjukdom och handikapp

2013

Tidiga riskfaktorer för kronisk sjukdom och funktionshinder för barn

2014

Utvärdering av interventioner som syftar till att lindra konsekvenser av funktionshinder hos barn.

2015

Dolda återkommande eller kroniska funktionshinder hos barn – medicinska och psykologiska konsekvenser

2016

Metoder att förebygga och behandla fysiska och psykiska funktionshinder hos barn – med särskilt fokus på ensamkommande och asylsökande barn och ungdomar

2017

Metoder att bedöma och behandla fysiskt och psykiskt traumatiserade/funktionshindrade barn.

2018

Psykisk och fysisk ohälsa hos barn och ungdomar – ny diagnostik och behandling

2019

Kroniska sjukdomar hos barn – medicinska, psykologiska och sociala aspekter

2020

Fysiska och Psykiska funktionshinder hos barn – riskfaktorer och behandlingsmetoder

2021

Utvärdering av interventioner för att lindra konsekvenser av funktionshinder hos barn

2022

Studier av behandling/omhändertagande av barn med samsjuklighet/ fler­funktions­hinder

2023

Metoder för att förebygga och behandla psykiska och fysiska funktionshinder hos barn

2024

Kroniska sjukdomar hos barn – medicinska, psykologiska och sociala aspekter