Ansökan Drottning Silvias Jubileumsfond

Villkor

Fonden delar årligen ut stipendier som kan sökas av studerande antagna till forskarutbildning inom universitet och högskolor i landet.

Ansökan ska innehålla en redogörelse beträffande syftet med forskningsprojektet och plan för dess genomförande jämte handlingar i övrigt som den sökande önskar åberopa för att styrka sina kvalifikationer.

Varje år prioriteras ett visst forskningsområde som kungörs i samband med att inbjudan till ansökan annonseras.

Tema 2023

”Metoder för att förebygga och behandla psykiska och fysiska funktionshinder hos barn”.

Stipendiet är skattefritt och utdelas direkt till mottagaren.

Ansökningsdatum

Ansökan med bilagor ska vara fonden tillhanda senast den 1 oktober.

Ansökningstiden är 1 september – 1 oktober. Ansökan behandlas vid styrelsens sammanträde i december. Beslut lämnas senast 30 december.

Så här ansöker du

Du söker bidrag i vårt digitala ansökningssystem. Läs instruktionerna innan du skapar konto, loggar in och påbörjar en ansökan. Vi är tacksamma om du läser igenom dessa innan du tar kontakt med oss för eventuell hjälp med ansökningsförfarandet.

Vi har ny ansökningsplattform. Om ditt konto är registrerat före 2021 behöver du registrera dig på nytt, även om du har ett konto sedan tidigare.

Skapa konto

Det första du ska göra är att skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som ska bli din sida, med rubriken ”Min sida”. Det är här du hittar dina påbörjade eller inlämnade ansökningar.

När du registrerar dina uppgifter kommer ansöknings­systemet att skicka ett e-postmeddelande till dig för att bekräfta att dina uppgifter är korrekta. Detta kan dröja några minuter. Klicka på länken som finns i e-post­meddelandet för att verifiera ditt konto.

Om du inte får e-postmeddelandet, kontrollera att det inte har hamnat i ditt e-postprograms mapp för skräppost eller på annat sätt fastnat i e-postsystemet. Om du inte lyckas, kontakta din e-postsupport eller prova med en annan e-postadress.

Ny ansökan

Välj ”Påbörjad ny ansökan” och fyll i din ansökan steg för steg. Du kan när som helst klicka på ”Avsluta (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.

När du är klar klickar du på ”Lämna in”. Då hamnar din ansökan i stiftelsens inkorg och kan inte längre revideras av dig. Du kan nu gå tillbaka till din sida och titta på den ansökan du lämnat in.

Förbered din ansökan

Du sparar tid om du har allt material redo när du gör din ansökan. Ha följande information redo:

 • Projekttitel
 • För hur många månader söks stipendium?
 • Övriga finansiärer
 • Forskningsprogram (max 5 A4-sidor)
 • CV
 • Företeckning över vetenskaplig produktion
 • Kopia på antagningsbevis (pdf)
 • Yttrande av handledare (pdf)

När du fyller i ansökan

 • När du söker stipendium anger du din bostadsadress i inledningen på ansökan
 • Ange din huvudhandledare
 • Under anslagsförvaltare fyller du i rutan som privatperson
 • Under projektinformation är ändamålet forskningsbidrag
 • Ange den tid du ämnar använda stipendiet
 • Under projektkategori väljer du stipendium
 • Under tidigare erhållna medel redovisar du medel du fått från Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond
 • Därefter sammanfattar du ditt forskningsprojekt under de givna rubrikerna: Projektsammanfattning, bakgrund, syfte, frågeställning, metodik och arbetsplan
 • Under Övriga bidragsgivare skriver du redan erhållna anslag och sökta anslag, skriv 0 kr om du inte fått besked

Att tänka på

Systemet känner inte av om du skriver in text utan registrerar bara när du växlar sida. Därför är det lämpligt att skriva din ansökan i ett dokument på din dator för att sedan när du är inloggad klistra in din text i ansöknings­systemet.

Behandling av personuppgifter

Inlämnandet av en ansökan innebär samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Förteckning över beviljade ansökningar publiceras på stiftelsens hemsida.

Support och frågor

Support finns i den digitala ansökningsblanketten, klicka på ”Hjälp” och skriv din fråga. Det går också bra att ringa till SEB:s supporttelefon 08‑763 72 20 måndag–tisdag, torsdag klockan 10–11.

För övriga frågor kontakta stiftelsen.