Högmässa

Start: 2024-03-17 11:00
Slut: 2024-03-17 12:00

Jungfru Marie bebådelsedag, Guds mäktiga verk

Hovpredikant: Eva Sundelin Isaksson
Björklinge Kyrkokör
Dirigent Magnus Kilvén

Till toppen