Sofia av Nassau

Drottning Sofia. Bilden är beskuren. Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Sveriges Kungahus tillhör ätten Bernadotte, som sedan över 200 år sitter på Sveriges tron.

Sofia av Nassau, 1836–1913

Sofia av Nassaus fullständiga namn var Sofia Vilhelmina Mariana Henrietta. Hon föddes i juli 1836 på slottet Biebrich i hertigdömet Nassau som dotter till hertig Vilhelm I av Nassau och Pauline av Württemberg.

Sofias utbildning fäste särskild vikt vid historia, språk och musik. Efter moderns död, sommaren 1856, vistades hon hos sin äldre halvsyster Marie på slottet Monrepos. Där träffade hon prins Oskar (II). Förlovningen ingicks i september 1856 och den 6 juni 1857 gifte de sig på slottet Biebrich.

Den 16 juni 1858 föddes Sofias och Oskars första barn, prins Gustaf (V). Året därpå föddes Oscar och vintern 1861 Carl. Fyra år senare, 1865, föddes Eugen.

I september 1872 avled Karl XV och Oskar II blev kung av Sverige. Sofia kröntes till Sveriges och Norges drottning tillsammans med sin man i maj 1873 i Stockholm och i juli samma år i Trondheim.

Hennes svaga hälsa och en djup religiositet ledde till att hon ägnade sig åt omfattande välgörenhetsverksamhet, bland annat genom att inrätta en sjuksköterskeutbildning, den första i Sverige, och upprätta sjukhuset Sophiahemmet.

Efter Oskar II:s död 1907 drog sig drottning Sofia tillbaka från offentligheten. Sitt sista offentliga framträdande gjorde hon den 3 december 1913 då 15 elever skulle invigas som sophiasystrar. Hon avled den 30 december 1913.

Drottning Sofia som ordförande i Jubileumskommittén för tuberkulosens bekämpande. Kommittén inrättades den 22 oktober 1897 för att förvalta svenska folkets gåva på 2 200 000 kronor som samlats in för att hylla kung Oskar och drottning Sofia på kung Oskars 25-åriga regeringsjubileum (18 september 1897). Gruppen sitter i ett rum bakom Bernadottevåningen på Kungliga slottet.

Drottning Sofia som ordförande i Jubileumskommittén för tuberkulosens bekämpande. Kommittén inrättades den 22 oktober 1897 för att förvalta svenska folkets gåva på 2 200 000 kronor som samlats in för att hylla kung Oskar och drottning Sofia på kung Oskars 25-åriga regeringsjubileum (18 september 1897). Gruppen sitter i ett rum bakom Bernadottevåningen på Kungliga slottet. Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Till toppen