Prins Wilhelm

Porträtt av Prins Wilhelm från 1926. Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Sveriges Kungahus tillhör ätten Bernadotte, som sedan över 200 år sitter på Sveriges tron.

Prins Wilhelm, 1884–1965

Carl Wilhelm Ludvig, föddes i juni 1884 på Tullgarns slott, han var son till Gustaf (V) och Viktoria av Baden samt bror till Gustaf (VI) Adolf och prins Erik. Prins Wilhelm var hertig av Södermanland.

Det var tradition att det andra barnet i den kungliga familjen skulle ägna sig åt den sjömilitära banan. 1904, på sin tjugoårsdag, blev Wilhelm underlöjtnant i flottan samt avancerade till kommendör och tog avsked med konteramirals grad.

Wilhelm var en utomordentlig seglare, därtill en för sin tid framstående skönlitterär författare, även lyriker. Mellan åren 1920 och 1949 medverkade han i närmare 250 journalfilmer.

1908 gifte han sig med den ryska storfurstinnan Maria Pavlovna av Ryssland och hade med henne sonen Lennart. Äktenskapet blev olyckligt och upplöstes 1914.

Wilhelm bodde på Stenhammars slott till sin död 1965.

Prins Wilhelm på filminspelning. Prinsen gav bland annat ut diktböcker t.ex. Verklighetens skuggbilder (1955), novellsamlingar, som Svarta noveller (1924), reseskildringar och svenska naturböcker. Han gjorde även kortfilmer.

Prins Wilhelm på filminspelning. Prinsen gav bland annat ut diktböcker t.ex. Verklighetens skuggbilder (1955), novellsamlingar, som Svarta noveller (1924), reseskildringar och svenska naturböcker. Han gjorde även kortfilmer. Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.