Prins Karl Oskar

Byst av prins Carl-Oskar, fotograferad av Mathias Hansen. Prins Carl-Oskar var Karl XV:s son som 1854 dog två år gammal i sviterna efter mässlingen. Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Sveriges Kungahus tillhör ätten Bernadotte, som sedan över 200 år sitter på Sveriges tron.

Prins Karl Oskar, 1852–1854

Carl Oskar Wilhelm Fredrik föddes i december 1852 på Stockholms slott. Han var svensk och norsk prins samt hertig av Södermanland och ende son till Karl (XV) och Lovisa av Nederländerna.

Carl Oskar var under sin korta levnad nummer två i den svenska och norska tronföljden efter sin far samt hertig av Södermanland.

I februari 1854 fick han mässlingen och ordinerades felaktigt kallbad, vilket förorsakade lunginflammation. Carl Oskar avled 15 månader gammal den 13 mars 1854, vilket gjorde att hans farbror Oskar så småningom ärvde tronen som
Oskar II.