Prins Erik

Prins Erik fotograferad av Ernst Florman 1907. Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Sveriges Kungahus tillhör ätten Bernadotte, som sedan över 200 år sitter på Sveriges tron.

Prins Erik, 1889–1918

Erik Gustaf Ludvig Albert, föddes som prins av Sverige och Norge samt hertig av Västmanland på Kungl. Slottet den 20 april 1889. Han var yngste son till Gustaf (V) och Viktoria av Baden.

Erik var epileptiker och hade en lätt utvecklingsstörning, vilket tros ha orsakats av de starka mediciner som hans mor tog under sin graviditet. Därför levde han ett mycket tillbakadraget liv och var nästan aldrig med vid stora tillställningar.

Erik bodde bland annat på gården Balingsholm i Huddinge och från slutet av 1917 på Drottningholms slott i väntan på att Haga slott skulle iordningställas som ny bostad åt honom. Innan de nödvändiga renoveringarna på Haga hade hunnit genomföras avled Erik i spanska sjukan 1918.

Gustaf V och drottning Victoria tillsammans med sina barn, prinsarna Gustaf Adolf, Wilhelm och Erik. Fotograferade i mitten av 1890-talet.

Gustaf V och drottning Victoria tillsammans med sina barn, prinsarna Gustaf Adolf, Wilhelm och Erik. Fotograferade i mitten av 1890-talet. Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.