Prins Bertil

Porträtt av Bertil från 1964, foto Bergne porträttstudio AB. Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Sveriges Kungahus tillhör ätten Bernadotte, som sedan över 200 år sitter på Sveriges tron.

Prins Bertil, 1912–1997

Bertil Gustaf Oscar Carl Eugen, föddes i februari 1912 på Kungl. Slottet. Prins Bertil var son till dåvarande kronprins Gustaf (VI) Adolf och dennes första gemål prinsessan Margareta av Storbritannien. Han var hertig av Halland och högst på successionsordningen under tiden Carl (XVI) Gustaf var omyndig.

Prins Bertil var i sin ungdom en god idrottare vilket la grunden till ett livslångt engagemang för svensk idrott. Han blev ”idrottsprinsen” som 1947 valdes till ordförande i både Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska Kommitté. Han gjorde också stora insatser för den svenska exporten och ledde åtskilliga industridelegationer på uppdrag världen runt.

1943, när prinsen arbetade som biträdande marinattaché i London, träffade han Lilian Craig. Prins Bertil kunde på den tiden inte gifta sig med en enskild utländsk mans dotter utan konungens samtycke eftersom han då, liksom äldre brodern Sigvard och yngre brodern Carl Johan, skulle ha förlorat arvsrätten till Sveriges tron. Paret levde tillsammans i 33 år innan de kunde gifta sig. Deras privata bostad var dels i Sainte-Maxime i Frankrike, dels i Villa Solbacken på Kungl. Djurgården i Stockholm.

När kung Carl XVI Gustaf tillträtt tronen och gift sig, bad Prins Bertil sin brorson om lov att gifta sig, vilket beviljades. Paret vigdes i Drottningholms slottskyrka i december 1976.

Prins Bertil avled i januari 1997 i sitt hem Villa Solbacken.

Prins Bertil besöker Stora Kopparbergs anläggning i Sao Paulo Brasilien 7 april 1967.

Prins Bertil besöker Stora Kopparbergs anläggning i Sao Paulo Brasilien 7 april 1967. Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv