Karl XIV Johan

Karl XIV Johan som kronprins. Olja på duk, utförd 1811 av Francois Gerard. Bilden är beskuren. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Sveriges Kungahus tillhör ätten Bernadotte, som sedan över 200 år sitter på Sveriges tron.

Karl XIV Johan (Jean Baptiste Bernadotte), 1763–1844

Kung 1818–1844. Valspråk: Folkets kärlek, min belöning

Jean Baptiste Bernadotte föddes 1763 i staden Pau som ligger i sydvästra Frankrike. Föräldrarna var Henri Bernadotte och Jeanne Saint Jean.

Efter arbete som advokatskrivare i Pau tog han värvning 1780 vid regementet Royal-la-Marine och var vid 1789-års revolution fältväbel. Den franska revolutionens raserande av de sociala skrankorna möjliggjorde den energiske och begåvade Jean Baptiste Bernadottes snabba karriär. Som fältherre och administratör utmärkte han sig vid flera tillfällen och 1794 hade han avancerat till divisionsgeneral. 1798 gifte han sig med Désirée Clary och året därpå föddes deras enda barn Oskar (I).

År 1799 blev Bernadotte utnämnd till Frankrikes krigsminister och fem år senare marskalk av Frankrike. 1806 blev han, av kejsare Napoleon I, utnämnd till furste av Ponte Corvo och vid riksdagen i Örebro 1810 valdes han till svensk tronföljare.

Som ersättning för det 1809 förlorade Finland drev Karl Johan fram unionen mellan Sverige och Norge, 1814. Efter Karl XIII:s död 1818 kröntes han först i Stockholm och därefter i Trondheim. Länge i besittning av god fysik och andlig vitalitet, drabbades han 1844, på sin 81-årsdag, av ett slaganfall; ytterligare komplikationer tillstötte och den 8 mars avled han på Kungl. Slottet.

Karl XIV Johan. Det s.k. ”Örebroporträttet” av marskalk Jean Baptiste Bernadotte sändes till riksdagens ledamöter inför tronföljarvalet vid riksdagen i Örebro 1810. Kopparstick av P.M. Alix efter teckning av Hilaire le Dru.

Karl XIV Johan. Det s.k. ”Örebroporträttet” av marskalk Jean Baptiste Bernadotte sändes till riksdagens ledamöter inför tronföljarvalet vid riksdagen i Örebro 1810. Kopparstick av P.M. Alix efter teckning av Hilaire le Dru. Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Rosendals slott ligger på Kungl. Djurgården och uppfördes på 1820-talet åt kung Karl XIV Johan. Ett lustslott att dra sig tillbaka till och njuta av sommaren på Djurgården.

Rosendals slott ligger på Kungl. Djurgården och uppfördes på 1820-talet åt kung Karl XIV Johan. Ett lustslott att dra sig tillbaka till och njuta av sommaren på Djurgården. Foto: Raphael Stecksén/Kungl. Hovstaterna