Hovsekreterare Fredrik Brodin, Hovmarskalksämbetet

Hovsekreterare Fredrik Brodin. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

”Jag tror att det är få arbets­platser där vår historia och det moderna möts så tydligt”

Som hovsekreterare arbetar Fredrik Brodin med Prins Daniels officiella program. Ett varierat och utvecklande arbete, där kontrasterna ibland är stora.

– Jag tror att det är få arbetsplatser där vår historia och det moderna möts så tydligt.

Fredrik Brodins tjänst som hovsekreterare innebär stabsarbete med allt från att samordna kalendrar och ta fram underlag till att ha kontakt med organisationer, företag och myndigheter inför Prins Daniels officiella åtaganden.

– Kungafamiljens officiella programverksamhet täcker hela Sverige och alla samhällssektorer. Att få en bra balans i programmet kräver därför en hel del eftertanke. Det kan vara en utmaning att få alla pusselbitar på plats, säger Fredrik Brodin.

Han hade inte haft någon tidigare kontakt med hovet när han för nio år sedan började arbeta vid Hovmarskalksämbetet.

– Jag var yngst på Hovmarskalksämbetet när jag anställdes 2012. Min bakgrund är en fil.kand. i nationalekonomi och statskunskap från universitetet i Uppsala. Innan jag började arbeta vid Hovmarskalksämbetet hade jag praktiserat vid EU-parlamentet och utbildat mig till reservofficer vid Militärhögskolan.

Arbetet med Prins Daniels program, berättar Fredrik, innebär många omvärldskontakter. Programförberedelserna omfattar även de aktiviteter som berör Prins Daniels profilfrågor och beskyddarskap, till exempel rörande barns och ungas välbefinnande, idrott och hälsa.

– Kungafamiljen håller sig hela tiden väl informerade om aktuella samhällsfrågor, samtidigt som de är traditionsbevarare och kulturbärare. Det gör att det är stor variation i arbetet och väldigt utvecklande eftersom jag måste sätta mig in så många olika ämnen, från nischade till mer övergripande frågor.

Det ger inspiration i arbetet att kunna bidra till att uppmärksamma sådana goda initiativ och krafter i samhället.

Fredrik Brodin, Hovmarskalksämbetet

Hovsekreterare Fredrik Brodin. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Inom Hovmarskalksämbetet finns ett nära samarbete både mellan de olika kontor som planerar den kungliga familjens officiella åtaganden och med andra avdelningar på slottet.

– Det är fascinerande med all kunskap som finns under samma tak. Det historiska arvet är påtagligt närvarande, inte minst med alla porträtt, möbler och föremål som finns i arbetsrummen. Det är häftigt att gå in i slottet, och jag tror att det är få arbetsplatser där vår historia och det moderna möts så tydligt.

– Vi sitter i en byggnad från 1754 och har videomöten om frågor som hur dagens och framtidens elbaserade teknikutveckling kan användas i klimatomställningen. Det säger något om kontrasterna.

Extra roligt, berättar Fredrik, är arbetet de gånger som ett program man förberett får uppmärksamhet, till exempel när svenska intressen lyfts fram vid större internationella tech-relaterade möten eller näringslivsbesök.

Men bland de händelser som han minns allra bäst finns ett besök långt ifrån de internationella sammanhangen. Det var när Prins Daniel besökte ett hälsocenter i Nacka, där man hade startat gympa för 90-åringar.

– Det var sådan glädje och energi bland deltagarna! Det ger inspiration i arbetet att kunna bidra till att uppmärksamma sådana goda initiativ och krafter i samhället.