Första slottsvakt Malou Fjällendal, Ståthållarämbetet

Första slottsvakt Malou Fjällendal. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

”Här är en trevlig stämning och en harmonisk miljö där historia och kultur sitter i väggarna”

Första slottsvakt Malou Fjällendal trivs med det ansvarsfulla arbetet att sköta säkerheten på slottet.

– Här är en trevlig stämning och en harmonisk miljö där historia och kultur sitter i väggarna.

Utanför Kungl. Slottet står Försvarsmaktens högvakt och bevakar. Så har det varit sedan den grundades av Gustav Vasa år 1523. När man som besökare har passerat högvakten, möter man hovets slottsvakter som sköter säkerheten inne på slottet.

Det var sommarjobbet som vakt vid visningarna av Kungl. Slottet under gymnasietiden som ledde in Malou på hennes nuvarande arbete som första slottsvakt.

– Att arbeta vid visningarna var roligt och jag fortsatte att jobba extra som vakt under min studietid. Så småningom började jag på ett vaktbolag och arbetade på flera museer, bland annat på Livrustkammaren.

När Slottsvakten sökte semestervikarier var det ganska enkelt för Malou att ta steget från tjänsten vid Livrustkammaren. Först var hon extra väktare och därefter ordinarie slottsvakt. Sedan 2013 är Malou första slottsvakt och arbetsledare för slottsvakterna – ett arbete och ett sammanhang som hon trivs bra med.

– All variation som finns i arbetet samtidigt som det finns en stabilitet och kontinuitet i verksamheten gör att man trivs på slottet. Här är en trevlig stämning och en harmonisk miljö där historia och kultur sitter i väggarna.

Vaktavdelningen är en liten sammansvetsad grupp med olika kompetenser och erfarenheter. Malou ansvarar för planering, schemaläggning, utbildning och rekrytering av vakter. Hon är också med på möten där framtida händelser på slottet diskuteras, så att hon vet vem som är ansvarig för de olika aktiviteter som planeras inom statschefens officiella program och visningsverksamheten.

– Eftersom vi sitter i receptionen och tar emot alla besökare, är vi oftast de första personer som en besökare möter på slottet. Vi har uniformer och representerar Kungl. Hovstaterna, så det är viktigt att vi bemöter alla lika på ett korrekt och professionellt sätt.

En sak som Malou Fjällendal uppskattar med arbetet är att man lär sig så mycket om historia, föremål med mera i kontakter med kollegor och vid interna förberedelser, till exempel inför statsceremonier eller vid planering av utställningar.

– Kungl. Slottet är en speciell arbetsplats. Här finns många olika yrkesgrupper och vi som arbetar här i dag är bara en liten del av den pågående historia som monarkin och slottet representerar.

– I den historiska slottsmiljön är vi samtidigt en av de mer moderna avdelningarna inom hovet med all ny teknik som utvecklas inom säkerhet och övervakning.

Att arbeta med säkerhet, förklarar Malou, handlar om att upprätthålla verksamheter. Slottsvakterna är problemlösare som skyddar kulturarvet på flera sätt. Det handlar bland annat om rondering, brandskydd, förebyggande säkerhetsarbete och samverkan med andra myndigheter.

– Vi kan göra många snabba första räddningsinsatser, men vi måste samtidigt kunna larma och guida räddningstjänsten om något inträffar eftersom det är vi som hittar bäst på slottet.

Att jobba med säkerhet handlar om att upprätthålla verksamheter. Som slottsvakter är vi problemlösare och skyddar kulturarvet på flera sätt.

Malou Fjällendal, Ståthållarämbetet

Första slottsvakt Malou Fjällendal.

Första slottsvakt Malou Fjällendal. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Slottsvakterna finns alltid med i bakgrunden i allt som händer på slottet.

– Under min tid som slottsvakt har det hänt mycket. Den första stora händelsen jag minns var Kungens 60-årsdag år 2006. Sedan har vi haft bröllop, dop och så alla statsceremonier förstås. Kronprinsessparets bröllop är nog det största jag varit med om. Det var helt fantastiskt. Så stort planeringsmässigt och det var full aktivitet där alla funktioner i slottet hade ett otroligt samarbete.