”När tiden var inne” - julspel

Fjärde söndagen i advent, Herrens moder

Hovpredikant Karin Karlberg
Kör från Hölö kyrka
Dirigent Ronny Löfgren

Till toppen