Sveriges Kungahus

Officiella fotografier

Motiv: Ingvar Arnmarker, 1983. Ur Bernadottebibliotekets arkiv.
Det officiella porträttet av Kungen ges som gåva vid statsbesök och officiella besök samt finns på alla militära förband. Kungen är general i armén, amiral i marinen och general i flygvapnet. Därtill är han hederschef för Svea livgarde (idag Livgardet), Livgardets dragoner samt Livregementets husarer.

Kungen är utbildad sjöofficer och har valt att bära marinens uniform på de officiella porträtten.