2021-04-22

H.M. Konungens hälsning till den digitala utställningen ”Den tänkande handen” på Kungliga slottens hemsida, 22 april 2021

(Det talade ordet gäller)

Kära konstvänner,

Välkommen till den digitala utställningen ”Den tänkande handen”.

Under året som gått har det visat sig, att konsten och kulturen finner nya vägar till sin publik, till exempel genom nya tekniska lösningar. Det är en positiv utveckling, som rymmer många möjligheter:

Dels blir det möjligt för fler att ta del av olika evenemang, oavsett var man befinner sig. Och dels kan goda kulturupplevelser ge oss kraft i prövande tider, så att vi orkar hålla i och hålla ut!

Min farfar, kung Gustaf VI Adolf, var mycket konstintresserad och köpte många verk från unga lovande konstnärer. Inte minst bidrag från utställningen Unga tecknare på Nationalmuseum, som fungerat som inspiration till denna stipendietävling och utställning.

Tack vare ett gott samarbete med Konstakademien och ett generöst stöd från greve Gustaf Douglas och grevinnan Elisabeth Douglas fick vi 2017 möjlighet att återuppta denna fina konsttradition. I år firar vi alltså femårsjubileum! Det tror jag skulle ha glatt min farfar – precis som det gläder mig.

För övrigt är även nästa generation engagerad i tävlingen, genom Prins Carl Philip som deltar i juryarbetet.

Nu hoppas jag att ni är många som ska ta chansen att se den här utställningen med några av vårt lands mest spännande unga konstnärer.

Återigen, varmt välkommen till 2021 års upplaga av utställningen Den tänkande handen!