Historik, Haga slott

Haga slott, akvarellmålning av prinsessan Eugenie. Foto: Kungahuset.se

Haga slott, akvarellmålning av prinsessan Eugenie. Foto: Kungahuset.se

Gustav IV Adolf gav 1802 arkitekten Carl Christoffer Gjörwell i uppdrag att bygga ett nytt slott strax norr om det vi idag kallar Gustav III:s paviljong.
 
Den nya byggnaden, som då kom att kallas Drottningens paviljong, går idag under namnet Haga slott. Till det yttre har det fått en enkel klassicistisk prägel med en hög frontespis med markerad fronton. På entrésidan bärs balkongen upp av fyra doriska kolonner.
 
Balkongkolonnerna är av finsk marmor och dessa hade förts till Polen under kung Sigismunds tid. Gustav II Adolf återtog dem dock. De kom sedan att användas av Nicodemus Tessin d.y. i Tyska kyrkan, Karlskrona. Efter en omfattande brand där, år 1790, blev några kolonner disponibla. Dessa köptes av Gustav IV Adolf och fyra av dem kom sedan att dekorera Haga slotts entré.

Inredningarna

Den inre utsmyckningen är relativt enkel och omfattar i bostadsvåningen, en trappa upp, främst väggfasta speglar, skulpterade dörromfattningar och taklister. Denna våning hade fått en för tiden vanlig utformning med en sal i mitten som på vardera sidan omgavs av förmak och sovrum. Intill sovrummen låg rum för betjäningen.

”Enkefurstinnan af Dalarnes Gröna Salong på Haga slott.” Bildtext från ett originalfotografi från 1914. Kungahuset.se

”Enkefurstinnan af Dalarnes Gröna Salong på Haga slott.” Bildtext från ett originalfotografi från 1914. Kungahuset.se

1800-talet

Med undantag av enstaka besök av Karl XIII och senare drottning Desideria blev Haga först på 1820-talet åter en furstebostad.  Då upplät nämligen Karl XIV Johan slottet till kronprins Oskar (I) och kronprinsessan Josefina.  Kronprinsparet uppskattande Haga, och här föddes 1827 deras andre son Gustav, hertig av Uppland.  Sedan den populäre prinsen, som bland annat komponerat studentsången, tidigt avlidit reste Musikaliska akademien 1854 ett minnesmärke över honom på den dåvarande Josefinaholmen nära slottet.  Minnesmärket består av en av Carl Eneas Sjöstrand skulpterad byst i brons, placerad i ett götiskt gjutjärnstempel.

Änkehertiginnan av Dalarna

Efter Oskar I:s tid disponerades Haga av andra medlemmar av kungafamiljen, främst kungens yngste son prins August, död 1873.  Hans efterlämnade maka, änkehertiginnan Teresia av Dalarna, innehade sedan slottet från 1890 till sin död 1914.  Fotografier från hennes hem visar tidstypiska interiörer, rikligt med möbler, många prydnadsföremål och textilier i skiftande material.
 
Därefter beboddes slottet tidvis av Gustaf V:s yngste son prins Erik till dennes död 1918. Efter första världskrigets slut uppläts slottet åt hemlösa krigsbarn.

Prins Gustav Adolf och Prinsessan Sibylla

Slottet restaurerades 1932 under slottsarkitekten Ragnar Hjorths ledning och renoverades för att bli bostad åt Prins Gustaf Adolf, som samma år gifter sig med Prinsessan Sibylla.  Vid detta tillfälle insattes i mellanvåningen flera öppna spisar i stället för de tidigare kakelugnarna, badrum inrättades och köksutrymmen åtgärdades. Slottets ursprungliga fasta utsmyckning som speglar, dörromfattningar och taklister förblev dock oförändrade.

Hagaprinsessorna Prinsessorna Margaretha, Birgitta, Desirée, Christina och Kronprins Carl Gustaf sittande på en mur tillhörande Haga slott, år 1948. Foto: Scanpix.

Hagaprinsessorna Prinsessorna Margaretha, Birgitta, Desirée, Christina och Kronprins Carl Gustaf sittande på en mur tillhörande Haga slott, år 1948. Foto: Scanpix.

Prins Gustaf Adolf och Prinsessan Sibylla skapade ett modernt hem av Haga. Här föddes prinsparets alla fem barn: Margaretha 1934, Birgitta 1937, Desirée 1938, Christina 1943 och Carl Gustaf 1946.

En tid efter Prins Gustaf Adolfs tragiska död 1947, flyttade Prinsessan Sibylla med sina barn till Kungliga slottet.
 

Gästbostad åt utländska gäster

Kung Gustaf VI Adolf beslöt 1966 att upplåta slottet för att detta skulle användas "som bostad åt prominenta personer från utlandet, som är regeringens gäster eller eljest anses böra åtnjuta denna förmån". 
 
Haga slott genomgick då åter en restaurering under ledning av arkitekten Olov Söderman.  Han ledde även den nymöblering som måste ske, eftersom slottet stod tomt.  Någon avsikt att återställa miljöer från någon tidigare period i slottets historia fanns inte. 
 
Sedan slottet tagits i bruk som bostad för regeringens gäster har många utländska statsmän bebott slottet.  Som första namn i gästboken står den ryske regeringschefen Nikita Chrusjtjov och han maka Nina.

Återigen kunglig bostad

Sedan Sverige inträtt i Europeiska unionen 1995 har övernattningsbesöken minskat. Slottet användes i huvudsak vid överläggningar och konferenser.
 
År 2009 lät regeringen upplåtelsen av slottet återgå till H.M. Konungen för att slottet åter skulle bli kunglig bostad, denna gång till Kronprinsessparet.

Sedan hösten 2010 bor Kronprinsessparet på Haga slott.