Prins August (1831–1873)

Prins August. Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Prins August. Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Nikolaus August föddes i augusti 1831 på Drottningholms slott som yngsta barnet till Oskar (I) och Josefina av Leuchtenberg. Prins August var hertig av Dalarna.

Åren 1849–53 vistades han tidvis som student i Uppsala. I april 1864 gifte han sig med Teresia av Sachsen-Altenburg. Paret fick inga barn.

År 1866 blev han löjtnant och hade 1872 avancerat till general. August hade inte sina bröders begåvning men var en hjärtegod, flärdlös person med en del originella sidor. Under sin ungkarlstid bodde han periodvis på Stjernsunds slott.

Vid 41-års ålder avled August efter en tids sjukdom på Stockholms slott, 1873.