Oscar (1859–1953)

Prins Oscar porträtterad 1903 av fotograf Ernest Florman. Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Prins Oscar porträtterad 1903 av fotograf Ernest Florman. Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Oscar Karl August föddes i november 1859 på Drottningholms slott. Han var son till Oskar (II) och Sofia av Nassau. Prins Oscar var hertig av Gotland till 1888 och från 1892 greve av Wisborg.

År 1879 avlade han student- och sjöofficersexamen och studerade därefter i Uppsala. När han, 1888, gifte sig med hovdamen Ebba Munck av Fulkila avsade han sig alla rättigheter till den svenska tronen.

Makarna var djupt religiösa och 1892 blev Oscar ordförande i Svenska KFUM. 1897 utnämndes han till konteramiral och tog året därpå initiativet till de religiösa Södertäljekonferenserna, efter engelskt mönster. År 1927 donerade han semesterhemmet Fridhem på Gotland till KFUM.

Oscar blev änkling 1946 och avled 1953. Han efterlämnade barnen Maria, Carl, Sofia, Elsa och Folke – den sistnämnde den berömde "greve Bernadotte" som 1945 deltog vid räddandet av flera tusentals fångar ur de tyska koncentrationslägren.