Lennart (1909–2004)

Prinsessan Maria Pavlovna med prins Lennart. Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Gustaf Lennart Nicolaus Paul, föddes i maj 1909 i Stockholm som barn till prins Wilhelm och Maria Pavlovna. Prins Lennart var hertig av Småland till 1932 och från 1951 greve av Wisborg.

Efter föräldrarnas skilsmässa övertog farmodern, drottning Viktoria, Lennarts uppfostran. När Lennart Bernadotte var i tonåren flyttade han till sin far på Stenhammars slott. Prinsen tog studenten 1927 och blev reservlöjtnant 1930.

Farmodern hade före sin död 1930 skänkt sitt slott och gods Mainau vid Bodensjön till prinsen, och han övertog dess skötsel 1932. Samma år miste han prinstitel och hertigdöme då han ingick äktenskap med Karin Nissvandt. Han var sedan herr Bernadotte intill 1951, då han av storhertiginnan Charlotte av Luxemburg förlänades titeln greve Bernadotte av Wisborg.

Äktenskapet med Karin Nissvandt upplöstes i december 1971. Den 29 april 1972 gifte han om sig med Sonja Haunz.

Fram till sin död, 2004, ägde och förvaltade Lennart Bernadotte slottet Mainau. Slottets park är känd som ett blomsterparadis.

Greve Lennart och Prins Wilhelm, Stockholm den 12 augusti 1938. "Far och son på Barnens dags expedition. Prins Wilhelm konfererar med Lennart Bernadotte som är tillförordnad Barnens Dagsgeneral under J.P Åhléns sjukdoms bortovaro." Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.