Utrikesnämnd på Kungliga slottet

Utrikesnämnden samlad under Kungens ordförandeskap.

Utrikesnämnden samlad under Kungens ordförandeskap. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Onsdagen den 16 juni hölls utrikesnämnd på Kungliga slottet.

Utrikesnämnden är ett samrådsorgan mellan riksdagen och regeringen där Kungen sitter ordförande. Nämnden består av talmannen och nio andra ledamöter från riksdagen samt nio suppleanter.

Utrikesnämnden sammanträder på kallelse av regeringen. I grundlagen står det att ”regeringen ska fortlöpande hålla Utrikesnämnden underrättad om de utrikes­politiska förhållanden som kan få betydelse för riket och överlägga med nämnden om dessa så ofta som det behövs.”

Kungen och Kronprinsessan anländer till Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet där Utrikesnämnden samlats för möte.

Kungen och Kronprinsessan anländer till Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet där Utrikesnämnden samlats för möte. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna