Ny regering tillträdd vid skifteskonselj på Kungliga slottet

Kungen, Kronprinsessan och riksdagens talman tillsammans med den nya regeringen i Konseljsalen på Kungliga slottet.

Kungen, Kronprinsessan och riksdagens talman tillsammans med den nya regeringen i Konseljsalen på Kungliga slottet. Foto: Ingemar Lindewall/Kungl. Hovstaterna

Tisdagen den 30 november hölls regerings­skiftes­konselj under H.M. Konungens ordförandeskap på Kungliga slottet. I konseljen deltog Kronprinsessan, talmannen och den tillträdande regeringen.

Kungen inledde konseljen med att säga:

Herr talman,
och – för första gången – fru statsminister,
tillträdande statsråd.

Välkomna.

Talmannen har under knappt tre veckor lett arbetet med att utse en ny regeringsbildare, varpå riksdagen har godkänt talmannens förslag.

Efter en parlamentarisk process i enlighet med vår grundlag tillträder i dag en ny regering här i Konseljsalen på Kungliga slottet.

Och Ni, fru statsminister, blir den 34:e innehavaren av statsministerämbetet sedan det infördes under min farfars farfar kung Oskar II:s tid.

Med detta förklarar jag denna konselj öppnad och lämnar över ordet till talmannen.

Talmannen redogjorde sedan formellt för hur regeringsbildningen gått till.

Regeringsskifte

Kungen konstaterade därefter att regeringsskifte hade ägt rum enligt 6 kap. 6 § i regeringsformen.

När den offentliga och tv-sända delen av konseljen var över lämnade talmannen mötet. Kungen, Kronprinsessan och den nytillträdda regeringen stannade kvar för ordinarie konselj.