Kungen höll ordinarie ordenskapitel

Kungen leder årets ordinarie ordenskapitel i Serafimerordenssalen på Kungliga slottet.

Kungen leder årets ordinarie ordenskapitel i Serafimerordenssalen på Kungliga slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Måndagen den 18 oktober hölls ordinarie ordenskapitel under Kungens ordförandeskap på Kungliga slottet. Ordinarie ordenskapitel hålls en gång om året under ledning av Kungen, som är Serafimer-, Svärds-, Nordstjärne- och Vasaordnarnas stormästare.

Under sammanträdet föredrogs vilka nya riddare och ledamöter som utnämnts inom Serafimerorden. Vid mötet redovisades också antalet avlidna innehavare av de fyra svenska riddarordnarna (tilldelade före 1975).

Enligt ett riksdagsbeslut 1974 kan svenska ordnar endast tilldelas utländska medborgare som gjort personliga insatser för Sverige eller för svenska intressen.

Under mötet redovisades även ordenskapitlets ekonomi för föregående år och ansvarsfrihet beviljades.

Nya sköldar presenterades

Avslutningsvis redogjorde ordenskapitlets kungl. vapenmålare Leif Ericsson för nyuppmålade vapensköldar för serafimerriddare och -ledamöter. De nyuppmålade sköldarna var:

  • Republiken Finlands förutv. president Tarja Halonen
  • Republiken Islands president Gudni Th Jóhannesson
  • Republiken Italiens president Sergio Mattarella
  • Prins Julian, Hertig av Halland
Under ordenskapitlet presenterades nyuppmålade vapensköldar.

Under ordenskapitlet presenterades nyuppmålade vapensköldar. Foto: Leif Ericsson/Kungl. Maj:ts Orden. Klicka på bilden för att förstora.