Kungen gav företräde för nya statsråd

Kungen tillsammans statsrådet Märta Stenevi vid företrädet på Kungliga slottet.

Kungen tillsammans statsrådet Märta Stenevi vid företrädet på Kungliga slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Måndagen den 8 mars gav Kungen företräde för regeringens två nytillträdda statsråd, Per Olsson Fridh och Märta Stenevi.

Per Olsson Fridh är nytillträdd minister för internationellt utvecklings­samarbete och är ansvarigt statsråd för bland annat humanitärt bistånd och politik för global utveckling.

Kungen tar emot ministern för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh i Prinsessan Sibyllas våning.

Kungen tar emot ministern för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh i Prinsessan Sibyllas våning. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Märta Stenevi är nytillträdd minister för jämställdhets- och bostadsfrågor och är ansvarigt statsråd för jämställdhet, nyanländas etablering, boendefrågor samt arbete mot segregation och diskriminering.