Kronprinsessan vid 2021 Virtual Keystone Dialogue

Kronprinsessan deltog vid 2021 Virtual Keystone Dialogue från Haga slott.

Kronprinsessan deltog vid 2021 Virtual Keystone Dialogue från Haga slott. Foto: Kungl. Hovstaterna

Måndagen den 4 oktober och tisdagen den 5 oktober deltog Kronprinsessan vid 2021 Virtual Keystone Dialogue.

SeaBOS syftar till att få världens fiskeindustri att arbeta mer hållbart. Vid mötet deltog representanter från världens tio största fisk- och skaldjursföretag, samt experter och forskare inom området.

Kronprinsessan inledde mötet med att i sitt tal lyfta de framgångar SeaBOS nått under de fem åren som gått sedan första dialogen men lyfte även de utmaningar som kvarstår:

"Dear SeaBOS members: You are the front runners. And now, you need to maintain your lead. You need to prove to the world that it is actually possible to come together, as competitors, and transform a global industry. And when you do, I am hopeful that many others will follow in your footsteps."

Läs Kronprinsessans tal i sin helhet

Under tisdagen fortsatte 2021 Virtual Keystone Dialogue. Företagen och arbetsgrupperna rapporterade hur arbetet går med att leverera på de tidsatta målen inom olika områden. De områden som särskilt prioriteras är: IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), antibiotikaanvändning, klimatförändringar samt plastanvändning.

Som avslutning av 2021 Virtual Keystone Dialogue summerade Kronprinsessan mötet samt sade:

"Transforming a global industry is like climbing a very high mountain. There are great rewards for those who are brave enough to take the lead. But just like rock climbers secure their ropes, every step that SeaBOS takes needs to be firmly anchored in science.”

Om SeaBOS

SeaBOS (Seafood Business for Ocean Stewardship) är ett initiativ som syftar till att, med vetenskaplig grund, leda en global transformation för ett hållbart fiske och hav.

Initiativet grundades 2016. Medlemmar är världens tio största fiske- och skaldjursbolag, vilka tillsammans kontrollerar över 10 procent av all världens fiske.

Bolagen har åtagit sig att arbeta med tidsatta mål och fokuserar på att frågor som rör antibiotikaanvändning, klimatförändring, plastanvändning samt att minska olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i sina leverantörskedjor.

Årligen hålls ett arbetsmöte samt ett möte på vd-nivå, så kallad Keystone Dialogue Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Arbetet vägleds av forskare över hela världen, men med sin bas på Stockholm Resilience Centre på Stockholms universitet.

Keystone Dialogue

Soneva Dialogue, som hölls på Maldiverna i november 2016, var det första mötet på vd-nivå.
Läs Kronprinsessans tal vid Soneva Dialogue på Maldiverna. (På engelska) Länk till annan webbplats.

Under Kronprinsessans besök i Japan i april 2017 hölls en uppföljning av Soneva Dialogue. Japanska fiskeföretag och fiskeexperter var inbjudna till en mer informell dialog som hölls på den svenska ambassaden i Tokyo.
Läs Kronprinsessans tal vid besöket i Japan. (På engelska) Länk till annan webbplats.

I maj 2017 hölls Keystone Dialogue 2 i Stockholm som resulterade i ett fördjupat samarbete mellan företagen.
Läs Kronprinsessans tal vid Keystone Dialogue 2. (På engelska) Länk till annan webbplats.

I september 2018 hölls Keystone Dialogue 3 i Karuizawa, Japan, där samarbetet mellan fiskeföretagen utvecklades vidare.
Läs Kronprinsessans tal vid Keystone Dialogue 3. (På engelska) Länk till annan webbplats.

I oktober 2020 deltog Kronprinsessan vid 2020 Virtual Keystone Dialogue.
Läs Kronprinsessans tal vid 2020 Virtual Keystone Dialogue. (På engelska) Länk till annan webbplats.

Digitala arbetsmöten

I maj 2019 deltog Kronprinsessan vid SeaBos arbetsmöte i Bergen, Norge. Vid mötet diskuterades bland annat frågor om IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), plast i haven, antibiotikaanvändning samt planering inför det kommande Keystone Dialogue 4  Länk till annan webbplats.som ägde rum i Phuket, Thailand i september 2019.
Läs Kronprinsessans tal vid mötet i Bergen. (På engelska) Länk till annan webbplats.

I maj 2020 deltog Kronprinsessan vid SeaBOS digitala arbetsmöte.
Läs Kronprinsessans tal vid det digitala arbetsmötet. (På engelska) Länk till annan webbplats.

I maj 2021 deltog Kronprinsessan vid SeaBOS digitala arbetsmöte.
Läs Kronprinsessans tal vid digitala arbetsmötet. (På engelska)

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen. Länk till annan webbplats.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida Länk till annan webbplats. samt hos FN. Länk till annan webbplats.