Kronprinsessan talade vid FN-möte om vattenrelaterade katastrofer

Kronprinsessan talade från Haga slott.

Kronprinsessan talade från Haga slott. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Fredagen den 25 juni talade Kronprinsessan i samband med öppningsceremonin av Förenta Nationernas femte temasession om vattenrelaterade katastrofer.

FN:s tematiska sessioner om vattenrelaterade katastrofer (STSWD) har genomförts vartannat år sedan 2013. Årets möte var digitalt och Kronprinsessan var en av de inbjudna huvudtalarna.

I sitt anförande sade Kronprinsessan bland annat:

"Almost three out of four natural disasters are water-related, like floods and drought. So the topic to be discussed today is, literally, a matter of life and death.

Disaster risk must not only be reduced; in order to cope with the growing number of climate-related disasters, we need to improve our ability to anticipate risk and take anticipatory action."

Ta del av talet i sin helhet här

Bland övriga talare återfanns bland andra Hans Majestät Kejsaren av Japan samt Ungerns och Tadzjikistans presidenter.