Drottningen och Prinsessan Sofia i möte med Barnombuds­mannen

Drottningen och Prinsessan Sofia tillsammans med Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin och hennes medarbetare vid dagens möte.

Drottningen och Prinsessan Sofia tillsammans med Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin och hennes medarbetare vid dagens möte. Foto: Kungl. Hovstaterna

Torsdagen den 22 april deltog Drottningen och Prinsessan Sofia i ett möte med Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin.

Vid mötet informerade Barnombudsmannen och hennes medarbetare om den årsrapport om covid-19 och barns rättigheter som myndigheten nyligen publicerat.

Barnombudsmannens årsrapport 2021 i pdf-format

Klicka för att läsa rapporten.

Barnombudsmannens årsrapport ”Alla tar ju inte ansvar”

Barnkonventionen som lag under en samhällskris

Som en del av Barnombudsmannens uppdrag ska myndigheten senast den 1 april varje år lämna en rapport om de frågor om barn och unga som ombudsmannen anser att regeringen behöver ha kännedom om.

Barnombudsmannens årsrapport 2021 fokuserar på barns rättigheter i samhällskris.

Uppföljning av möte 18 mars

Dagens möte var en uppföljning av det möte Drottningen sammankallade till den 18 mars i år, då de stora barnrättsorganisationerna informerade om läget för barn och ungdomar under pandemin.

Läs mer om mötet med barnrättsorganisationerna 18 mars

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en svensk statlig myndighet, inrättad 1993, med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter.

Läs mer på Barnombudsmannens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.