Undersökning om Drottningens far, Walther Sommerlath, publiceras

Motiv:
Idag tillgängliggörs undersökningen om Drottningens far, Walther Sommerlath.
För att få klarhet i förhållanden som tidigare inte varit kända i familjen Sommerlath, har Drottningen studerat brev, protokoll och andra handlingar som finns i familjen Sommerlaths privata ägo. Drottningen har även sökt uppgifter i tyska och brasilianska arkiv för att få en fullständig bild av sin familjs historia.

Tidigare krigsarkivarien och riksarkivarien Erik Norberg har värderat och kompletterat Drottningens uppgifter i en egen undersökning.

Erik Norbergs undersökning bekräftar Drottningens dokumentation om att den judiske fabriksägaren, Efim Wechsler, kunde lämna Tyskland strax före andra världskriget med hjälp av Drottningens far Walther Sommerlath. Efim Wechsler erhöll som betalning för sin fabrik i Berlin en kaffeplantage och tre tomter i Brasilien. Plantagen och tomterna hade tidigare ägts av Drottningens mor.

Klicka nedan för att läsa och ladda ner hela undersökningen som PDF:

En undersökning (sv, 1 mb)  PDF
A report (eng, 1 mb)PDF
Eine untersuchung (de, 1mb)PDF
Uma pesquisa (pt, 1mb)PDF

Erik Norbergs cv (sv)PDF
Erik Norbergs cv (eng)PDF
Erik Norbergs lebenslauf (de)PDF
Erik Norbergs cv (pt)PDF

Mer om Erik Norberg:
Erik Norberg, f. 1942, fil. dr vid Stockholms universitet med avhandling inom projektet Sverige under Andra världskriget. Krigsarkivarie och chef för Krigsarkivet 1982-1991, riksarkivarie 1991-2003. Åtskilliga FN-uppdrag vid UNIDO och UNESCO samt internationella engagemang inom arkivområdet. Styresman för Kungl. Krigsvetenskapsakademien 2002-2006, sekreterare vid Kungl. Vitterhetsakademien från 2008. Publikationer inom modern politisk och militär historia samt arkivvetenskap. Erik Norberg innehar också flera förtroendeuppdrag, bland annat som kabinettskammarherre.