Prins Carl Philip närvarade vid Veterandagen

Föregående 1 2 3 4 Nästa
Motiv: Prins Carl Philip vid kransnedläggningen. Foto: Jens L'Estrade/Scanpix
Tisdagen den 29 maj närvarade Prins Carl Philip vid Veterandagen som hölls vid FN-Minnesmärket vid Sjöhistoriska museet på Kungliga Djurgården.
Prins Carl Philip närvarade vid ceremonin tillsammans med bland andra försvarsminister Karin Enström och överbefälhavare Sverker Göranson. Vid ceremonin lades kransar ned vid veteranmonumentet av Prins Carl Philip och Bo Wranker, ordförande för veteranförbundet Fredsbaskrarna.

Därefter delade ÖB Sverker Göranson ut följande medaljer:

  • Försvarsmaktens medalj för sårade i strid
  • Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld, med svärd
  • Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver, med svärd
  • Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver, utan svärd

Sedan delades “Peacekeeper of the Year" ut till P4-sergeanten Henrik Blomberg med följande motivering “[han har] öppet, ärligt och rakt berättat om sina erfarenheter och psykiska symptom efter sin tjänstgöring i Afghanistan 2011. Hans mod att vara så öppen är till stor hjälp för både soldater och veteraner, då han belyst dessa åkommor som så många inte vill eller vågar tala om."

Veterandagen instiftades av regeringen 2010 och har från och med 2012 statsceremoniell status.

Följ Fredsbaskrarna på Facebook här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om veterandagen och de olika medaljerna här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samtliga medaljörer

Försvarsmaktens medalj för sårade i strid, i silver, tilldelas:

Furir Göte Enquist
med anledning av striden i Gaza den  4 januari 1957

Överfurir Torsten Stålnacke
med anledning av striden i Kongo den 14 september 1961

Fanjunkare Björn Bäck
med anledning av striden i Kongo den 21 september 1961

Furir Per Martinsson
med anledning av striden i Kongo den 5 oktober 1961

Korpral Roland Knutsson
med anledning av striden i Kongo den 17 december 1961

Ulf Isaksson
med anledning av striden i Kongo den 18 december 1961

Major Stig von Bayer
med anledning av striden i Kongo den 10 december 1961

Sergeant Matz Lindberg
med anledning av striden i Libanon den 29 mars 1978

Furir Magnus Rockler
med anledning av striden i Libanon den 23 december 1986

Menige Björn Eggeblad
med anledning av striden i Libanon hösten 1991

Menige Tommy Andersson
med anledning av striden i Libanon hösten 1991

1. Sergeant Christoffer Lundström
med anledning av striden i Libanon den 27 januari 1994

Menige Stefan Sundelin
med anledning av striden i Afghanistan den 17 september 2010

Menige Lennie Johansson
med anledning av striden i Afghanistan den 18 oktober 2010

Patrick Svensson
med anledning av striden i Afghanistan den 18 oktober 2010

Furir Kongo Magnéli
med anledning av striden i Afghanistan den 20 oktober 2010

Major Bengt Flodin
med anledning av striden i Afghanistan den 19 november 2010

Milad Samadi
med anledning av striden i Afghanistan den 13 juni 2011

 
Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld, med svärd, tilldelas:

Fänrik Dan Värdling
för stort personligt mod och med för risk för eget liv genomfört insatser under mycket svåra förhållanden i samband med strider i Afganistan den 10 oktober 2009

Menige Patrik Broman
för att ha handlat med stort personligt mod och med fara för eget liv
i samband med strider i Afghanistan den 8 september 2010

Korpral Axel Salomonsson
för att ha handlat med stort personligt mod och med fara för eget liv samt för förtjänstfulla insatser under svåra förhållanden i samband med strider i Afghanistan den 8 september och 16 oktober 2010

Menige  Jimmy Ericsson
för att ha handlat med stort personligt mod och med fara för eget liv samt för förtjänstfulla insatser under svåra förhållanden i samband med strider i Afghanistan den 16 oktober 2010

1. Sergeant Viktor Schwenk
för att ha handlat med stort personligt mod och med fara för eget liv samt för förtjänstfull insats under svåra förhållanden i samband med strider i Afghanistan den 18 oktober 2010

Menige Anton Öhlund
för att ha handlat med stort personligt mod och med fara för eget liv samt för förtjänstfulla insatser under svåra förhållanden i samband med strider i Afghanistan den 18 oktober 2010

Fänrik Erik Landquist
för att ha handlat med stort personligt mod och med fara för eget liv samt mycket förtjänstfulla insatser och föregångsmannaskap under svåra förhållanden i samband med strider under sin tjänstgöring i Afghanistan 2010

Kapten Stefan Linder
för att ha handlat med stort personligt mod och med fara för eget liv, mycket förtjänstfull ledning och förtjänstfulla insatser under svåra förhållanden i samband med strider under sin tjänstgöring i Afghanistan 2010

 
Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver, med svärd, tilldelas:

1. Sergeant Martin Rusner
för att ha handlat med stort personligt mod och med fara för eget liv, mycket förtjänstfull ledning, föregångsmannaskap och förtjänstfulla insatser
under svåra förhållanden i samband med strider i Afghanistan den 10 juni 2010

Kapten Fredrik Lönn
för att ha handlat med stort personligt mod och med fara för eget liv
samt för föregångsmannaskap och en mycket förtjänstfull insats under svåra förhållanden i samband med strider i Afghanistan den 25 juli 2010

Kapten Daniel Johansson
för att ha handlat med stort personligt mod och med fara för eget liv samt för mycket förtjänstfull insats under svåra förhållanden i samband med strider i Afghanistan den 8 augusti 2010

Vicekorpral Peter Hellström
för att ha handlat med stort personligt mod och med fara för eget liv i samband med strider i Afghanistan den 22 augusti och 16 oktober 2010

Menige Anders Johnsson
för att ha handlat med stort personligt mod och med fara för eget liv samt för förtjänstfull insats under svåra förhållanden i samband med strider i Afghanistan den 16 september 2010

Menige Linus Skaring
för att ha handlat med stort personligt mod och med fara för eget liv samt för förtjänstfull insats under svåra förhållanden i samband med strider i Afghanistan den 17 september 2010

Korpral Tobias Englund
för att ha handlat med stort personligt mod och med fara för eget liv, mycket förtjänstfull ledning och förtjänstfulla insatser under svåra förhållanden i samband med strider i Afghanistan den 8 oktober 2010

Löjtnant Jonas Brobakken
för mycket förtjänstfull ledning, föregångsmannaskap och förtjänstfulla insatser under svåra förhållanden i samband med strider under sin tjänstgöring i Afghanistan 2010

Löjtnant Fredrik Dundeberg
för att ha handlat med stort personligt mod och med fara för eget liv, mycket förtjänstfull ledning, föregångsmannaskap och förtjänstfulla insatser under svåra förhållanden i samband med strider under sin tjänstgöring i Afghanistan 2010

Löjtnant Henrik Eriksson
för att ha handlat med stort personligt mod och med fara för eget liv,
mycket förtjänstfull ledning, föregångsmannaskap och förtjänstfulla insatser under svåra förhållanden i samband med strider under sin tjänstgöring i Afghanistan 2010

 
Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver, utan svärd, tilldelas:

Kapten Marcus Dyrvold
för förtjänstfulla insatser och mycket förtjänstfull ledning av den tekniska tjänsten under svåra förhållanden under sin tjänstgöring i Afghanistan 2010