Kungen delade ut diplom inom ramen för Ungt Ledarskap

Motiv: Alev Akbas tar emot medalj av Kungen. Foto: Henrik Garlöv, Kungl. Hovstaterna.
Onsdagen den 28 april delade Kungen ut diplom till ca 40 utbildade scout-ungdomsledare i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.
Dessa diplom delas ut inom ramen för stiftelsen Ungt Ledarskap.

Ungt ledarskap


Inför Kungens 60-årsdag bildades en stiftelse — Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster — vars syfte är att främja ungdomars utbildning i ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen genom:
  • Utdelning av stipendier till välförtjänta unga ledare för vidare utbildning i ledarskap
  • Stöd till scoutrörelsens ledarskapsutbildning
  • Stöd till unga människors utveckling och utbildning i ledarskap inom näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer.