Kronprinsessan vid Kungl. Krigsvetenskapsakademiens högtidssammankomst

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa
Motiv: Kronprinsessan tillsammans med styresman Frank Rosenius. Bakom går ständige sekreterare Björn Anderson samt andre styresman Gunilla Herolf. Foto: Cia Österberg/Kungl. Krigsvetenskapsakademien
Fredagen den 11 november närvarade Kronprinsessan vid Kungl. Krigsvetenskapsakademiens högtidssammankomst.
Högtidssammankomst inleddes med en ceremoni i Börssalen, i Börshuset, och därefter intogs middag i rikssalen på Karlbergs slott.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens föregångare Svenska Krigsmanna Sällskapet grundades den 12 november 1796. Sällskapet bestod från början av fyra avdelningar: taktiska-, artilleri-, fortifikations- och matematiska avdelningarna. År 1804 inrättades inom sällskapet en avdelning för sjömilitära ärenden. Därmed kom dess verksamhet att täcka in hela krigsmakten. Sedan grundandet är H M Konungen Akademiens beskyddare.

Läs mer om Kungl. Krigsvetenskapsakademienlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster