Styrelsemöte i H.M. Konungens Jubileumsfond

Motiv: Kungen vid jubileumsfondens styrelsemöte på Kungliga slottet. Från vänster Heinz Ondrejka, Sveriges Lions, Anita Lindqvist, Svenska Scoutrådet och överintendent Jan Lindman, Hovet. Foto: Kungahuset.se

Tisdagen den 15 april sammanträdde styrelsen för H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige, där Kungen är ordförande.

Fonden tillkom på initiativ av Sveriges Lions och Svenska Scoutrådet i samband med Kungens 50-årsdag.

Förra året gav fonden bland annat stöd till föreningen Unga Kris i Linköping.

Läs mer om fonden

  Tried to load aspect MetadataBean for non-existing object 4.1a3366210de661ad20800037217.1
Tried to load aspect MetadataBean for non-existing object 4.1a3366210de661ad20800037217.1