Prins Carl Philip utnämns till major

Motiv: Prins Carl Philip och överste Peder Ohlsson, chef för Amfibieregementet, vid ceremonin på Berga. Foto: Kristina Swaan

Onsdagen den 1 oktober befordrades Prins Carl Philip till major vid en ceremoni på Amfibieregementet på Berga, söder om Stockholm.

Efter grundläggande värnpliktsutbildning genomförde Prinsen yrkesofficersutbildning vid Karlberg och utnämndes till fänrik efter utbildningen. Sedan år 2002 är Prinsen anställd som reservofficer vid Amfibieregementet och har bland annat genomfört kaptensutbildning med utnämning till kapten år 2007. Tjänstgöringen har inriktats mot deltagande i utbildningar och övningar med Amfibieregementet och med övriga Marina förband.

Överste Peder Ohlsson, chef för Amfibieregementet, har med detta som bakgrund fattat beslut om att befordra prins Carl Philip till major.