Kronprinsessan besökte Blekinge

Motiv: Kronprinsessan tillsammans med landshövding Berit Andnor Bylund vid invigningen av Sternö-Boön Naturreservat. Foto: Hans-Peter Bloom

Motiv: Kronprinsessan vid besöket i Eriksberg Vilt och Natur. Foto: Hans-Peter Bloom

Motiv: Kronprinsessan tillsammans med landshövding Berit Andnor Bylund, kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson och Per-Arne Olsson, vd för Eriksberg, vid besöket på Eriksberg. Foto: Hans-Peter Bloom

Motiv: Kronprinsessan samtalar med Christian Johansson, en av grundarna till Noda Intelligent, och vd Patrick Isacsson. Foto: Hans-Peter Bloom

Motiv: Kronprinsessan inviger Sternö-Boön Naturreservat. Foto: Hans-Peter Bloom

Torsdagen den 25 september besökte Kronprinsessan Karlshamns kommun i Blekinge.

Besöket inleddes på Eriksbergs Vilt och Naturlänk till annan webbplats där Kronprinsessan fick en visning av parken. Eriksberg är ett av norra Europas största vilthägn och Nordens största safaripark. Här finns kronvilt, dovvilt, vildsvin, visenter och mufflonfår.

I samband med Kungaparets besök i Blekinge i september 2012 återinvigde Kungen Eriksberg Vilt och Natur, som då genomgått omfattande renoveringar.

Efter lunchen, som intogs på Eriksberg, beökte Kronprinsessan NetPort Science Parklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. NetPort Science Park är en organisation som främjar samverkan mellan näringslivet, Blekinge Tekniska Högskola och Karlshamns kommun. Fokus ligger på digitala medier, energi och intelligent logistik/ITS och här erbjuds en stimulerande miljö för utvecklingsföretag i tillväxt.

Under besöket fick Kronprinsessan information om ett par av företagen: Noda Intelligent Systemslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som arbetar med intelligenta energisystem för värme och kyla, samt Avalon Innovationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som erbjuder spetskompetens inom affärs-, system- och produktinnovation 

Besöket på NetPort Science Park avrundades med att Mattias Nygren, ägare och grundare till spelutvecklingsföretaget The Stationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, visade runt.

Invigningen av Sternö-Boön Naturreservat avslutade dagen i Blekinge. Kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson berättade om det nybildade naturreservatet och därefter höll landshövding Berit Andnor Bylund invigningstalet. Kronprinsessans avtäckte en minnessten och förklarade naturreservatet invigt.

Om Sternö-Boön Naturreservat

Reservatet har bildats i syfte att bland annat bevara det särpräglade och artrika kust- och skärgårdsområde med ädellövskogar, tallskogar, strandklippor och marina ekosystem.

  Tried to load aspect MetadataBean for non-existing object 4.1a3366210de661ad20800037217.1
Tried to load aspect MetadataBean for non-existing object 4.1a3366210de661ad20800037217.1