Lansering av boken ”Drottning Silvia — en jubileumsbok”

Motiv: Drottningen tillsammans med Maud Olofsson och Elisabeth Thand Ringqvist. Foto: Magnus Sandberg
Onsdagen den 23 oktober lanserades en bok om Drottningen genom ett seminarium på Grand Hôtel med fokus på kvinnors ledarskap.
Seminariet inleddes med att en av bokens initiativtagare Maud Olofsson hälsade välkommen. Hon berättar om boken som kommer ut i november och om arbetet med att lyfta fram Drottningen som yrkeskvinna och ledare. "Drottningen har hållit tal om ämnen som pedofili och trafficking, ämnen som vi politiker inte alltid vågat ta upp. Det har väckt både uppmärksamhet och respekt. När Drottningens mor blev demenssjuk ledde det till ett engagemang som har betytt mycket för många. Många företag har under mina år som politiker tackat Drottningen för att dörrar öppnats, Drottningen är en förebild för kvinnligt entreprenörskap på allra högsta nivå. Jag tror Drottningen har speciella ögon för vem som behöver lite extra uppmärksamhet. För Kronprinsessan har Drottningen varit en stor trygghet och förebild. Vi vill passa på att tacka för allt det goda som Drottningen gör och det vill vi uppmärksamma genom boken."

Innan boken lämnas över till Drottningen berättade bokens författare Roger Lundgren om arbetet med boken. Boken som Drottningen fick är det första exemplaret i en specialinbunden upplaga.

Boken överlämnas till Drottningen från Maud Olofsson. Foto: Magnus Sandberg

Boken överlämnas till Drottningen från Maud Olofsson. Foto: Magnus Sandberg

Därefter inleddes ett samtal på scenen där Drottningen, Maud Olofsson, författaren Barbro Dahlbom Hall, Riksidrottsförbundets ordförande Karin Matsson Weijber, Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist och Signhild Arnegård Hansen från Svenska lantchips medverkade.

Malou von Sivers är moderator och inledde med att fråga Drottningen om hur det är att hantera svåra frågor om trafficking och utsatta barn. Drottningen lyfte fram hur viktigt det är våga tala om de här frågorna och berättar om olika tillfällen där Drottningen har kunnat lyfta frågan om barns rättigheter, i möten med statschefer såväl som med barn.

Därefter gick Malou von Sivers över till frågan om Drottningens ledarskap och vad panelen har för tankar kring det. Barbro Dahlbom Hall, som är författare till flera böcker om ledarskap, berättade utifrån sina år vid FN och runt om i världen att Drottningen är mycket uppskattad för sitt arbete, något som vi kanske inte alltid ser här i Sverige. Hon berättade sedan om hur Drottningen är ett tydligt exempel på kvinnors ledarskap där man går på känslan "det här är fel, vi måste fixa det".

Karin Mattsson Weijber ville lyfta Drottningens förmåga att vara närvarande vilket är en underskattad ledaregenskap som bygger på en förmåga att ta till sig ny information snabbt. Det är ett kännetecken för idrottsledare som det går bra för, de kan ofta ta till sig information snabbt och vara närvarande i stunden. Att som Drottningen orka ha den närvaron från morgon till kväll är beundransvärt, menar hon.

Elisabeth Thand Ringqvist ville lyfta Drottningens pionjär- och entreprenörsanda. Idag jobbar många unga entreprenör på det sätt som Drottningen har arbetat i nästan 40 år:  om ingen annan löser problemet är det upp till mig att göra det. Förmågan att förändra och åstadkomma något nytt där man själv står.

Signhild Arnegård Hansen berättade om förberedelserna som en grund för ett gott ledarskap. Beskriver statsbesök där Drottningen är väldigt förberedd och påläst.

Därefter följde en gemensam diskussion om kvinnors kontra mäns ledarskap, normer i samhället och vilka egenskaper en god ledare bör ha innan eftermiddagen avslutades.

Läs mer om boken här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Drottningen tillsammans med, från höger, Barbro Dahlbom Hall, Karin Mattsson Weijber, Maud Olofsson, Elisabeth Thand Ringqvist, Signhild Arnegård Hansen och moderatorn Malou von Sivers. Foto: Magnus Sandberg

Drottningen tillsammans med, från höger, Barbro Dahlbom Hall, Karin Mattsson Weijber, Maud Olofsson, Elisabeth Thand Ringqvist, Signhild Arnegård Hansen och moderatorn Malou von Sivers. Foto: Magnus Sandberg