Styrelsemöte i stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond

Tisdagen 14 november hade styrelsen för Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö sammanträde. Kungen är stiftelsens ordförande.

Stiftelsens ändamål är att ”främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald”.

Läs mer om stiftelsen.länk till annan webbplats