Prinsessan Sofia vid Sophia­hemmets examenshögtid

Fredagen den 14 juni deltog Prinsessan Sofia vid Sophia­hemmets examenshögtid och delade ut broscher samt stipendium till Sophiasystrar vid ceremonin i Blå hallen, Stockholms stadshus.

Under examenshögtiden examinerades och diplomerades avgångsstudenterna från Sophiahemmets högskola i närvaro av inbjudna gäster, högskolans personal, familjer och vänner.

Prinsessan Sofia delade ut högskolans traditionella broscher till Sophiasystrar samt sjuksköterskor och undersköterskor inom specialistsjukvård. Prinsessan delade även ut stipendium från Prinsessan Christinas stiftelse till Sophiasystrar som visat på särskilt framstående studieprestationer”.

Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Under examenshögtiden medverkade Christopher Lennerbrant (sång), Björn Eriksson (keyboard), Petter Carlson Welden (orgel, flygel, althorn), Jakob Gudmundsson (trumpet), Oskar Landström (dans) och Yoann Durant (saxofon).

Prinsessan Sofia vid examenshögtiden i Stockholms stadshus.

Prinsessan Sofia vid examenshögtiden i Stockholms stadshus. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Drottning Sofia och Sophiahemmet

Vid ett inofficiellt besök i Storbritannien 1881 besökte drottning Sofia (1836-1913) Länk till annan webbplats. flera sjukhus i London, där Florence Nightingales idéer om en modern sjukvård hade börjat genomföras i praktiken. Drottningen, som sedan tidigare hade ett stort intresse för filantropi och vårdfrågor, började arbeta för att få till stånd något liknande i Sverige, där sjukvården var mycket eftersatt. En grund för förbättringar var en väl fungerande sjuksköterskeutbildning. En sådan grundades i liten skala av drottningen redan 1883, under namnet Hemmet för sjuksköterskor. Utbildningen omfattade fyra elever per årskull.

Då samarbetet mellan den nyinrättade utbildningen och Stockholms sjukhus inte fungerade bra föddes tanken på att koppla utbildningen till ett helt nytt sjukhus. Både Oskar II Länk till annan webbplats. och drottning Sofia bidrog med pengar, och 1887 kunde byggandet inledas på mark som kungen ställt till förfogande vid Valhallavägen i Stockholm.

Den 1 oktober 1889 invigdes Sophiahemmet i närvaro av kungaparet och prinsarna Carl Länk till annan webbplats. och Eugen Länk till annan webbplats.. Drottning Sofia tog även i fortsättningen en mycket aktiv del i Sophiahemmets verksamhet: hon bidrog med ekonomiskt understöd och gåvor, deltog i styrelsemöten och andra officiella tillfällen vid sjukhuset, t.ex. sjuksköterskornas examenshögtider.

Engagemanget för utbildningen har funnits kvar inom Kungafamiljen och följande medlemmar har varit hedersordföranden för Sophiahemmet:

Drottning Victoria Länk till annan webbplats. 1889–1930
Drottning Louise Länk till annan webbplats. 1930–1965
Prinsessan Sibylla Länk till annan webbplats. 1965–1972
Prinsessan Christina Länk till annan webbplats. 1972–2016
Prinsessan Sofia Länk till annan webbplats. 2016–

Vid examenshögtiden i januari 2018 utnämndes Prinsessan Christina, Fru Magnuson, till Sophiahemmet Högskolas första hedersdoktor för sitt mångårigt och förtjänstfullt engagemang.