Prinsessan Sofia vid Sophia­hemmets examenshögtid

Måndagen den 11 juni deltog Prinsessan Sofia vid Sophia­hemmets examenshögtid och delade ut broscher till Sophiasystrar vid ceremonin i Stockholms stadshus.

Under examenshögtiden i Blå Hallen examinerades och diplomerades avgångsstudenterna från Sophiahemmets högskola i närvaro av inbjudna gäster, högskolans personal, familjer och vänner.

Prinsessan Sofia, Sophiahemmets hedersordförande, delade ut högskolans traditionella broscher samt delade även ut stipendium från Prinsessan Christinas stiftelse till Sophiasystrar som visat på särskilt framstående studieprestationer.

I sitt tal sade Prinsessan Sofia att ”När jag för drygt tre år sedan fick uppdraget att överta Prinsessan Christinas roll som hedersordförande för Sophiahemmet, ideell förening, blev jag enormt hedrad.

Varje gång jag besöker Sophiahemmet blir jag berörd av det engagemang och den passion som finns hos medarbetare och studenter.

På Sophiahemmet finns starka traditioner. Något som jag tror är viktigt att värna, eftersom det bidrar till en känsla av att vara del av ett större sammanhang och en gemenskap där man gör skillnad tillsammans.”

Läs Prinsessan Sofias tal

Prinsessan Sofia håller tal vid Sophiahemmets examenshögtid i Stockholms stadshus. Foto: Henrik Montgomery/TT

Prinsessan Sofia håller tal vid Sophiahemmets examenshögtid i Stockholms stadshus. Foto: Henrik Montgomery/TT

Drottning Sofia och Sophiahemmet

Vid ett inofficiellt besök i Storbritannien 1881 besökte drottning Sofia (1836-1913)länk till annan webbplats flera sjukhus i London, där Florence Nightingales idéer om en modern sjukvård hade börjat genomföras i praktiken. Drottningen, som sedan tidigare hade ett stort intresse för filantropi och vårdfrågor, började arbeta för att få till stånd något liknande i Sverige, där sjukvården var mycket eftersatt. En grund för förbättringar var en väl fungerande sjuksköterskeutbildning. En sådan grundades i liten skala av drottningen redan 1883, under namnet Hemmet för sjuksköterskor. Utbildningen omfattade fyra elever per årskull.

Då samarbetet mellan den nyinrättade utbildningen och Stockholms sjukhus inte fungerade bra föddes tanken på att koppla utbildningen till ett helt nytt sjukhus. Både Oskar IIlänk till annan webbplats och drottning Sofia bidrog med pengar, och 1887 kunde byggandet inledas på mark som kungen ställt till förfogande vid Valhallavägen i Stockholm.

Den 1 oktober 1889 invigdes Sophiahemmet i närvaro av kungaparet och prinsarna Carllänk till annan webbplats och Eugenlänk till annan webbplats. Drottning Sofia tog även i fortsättningen en mycket aktiv del i Sophiahemmets verksamhet: hon bidrog med ekonomiskt understöd och gåvor, deltog i styrelsemöten och andra officiella tillfällen vid sjukhuset, t.ex. sjuksköterskornas examenshögtider.

Engagemanget för utbildningen har funnits kvar inom Kungafamiljen och följande medlemmar har varit hedersordföranden för Sophiahemmet:

Drottning Victorialänk till annan webbplats 1889–1930
Drottning Louiselänk till annan webbplats 1930–1965
Prinsessan Sibyllalänk till annan webbplats 1965–1972
Prinsessan Christinalänk till annan webbplats 1972–2016
Prinsessan Sofialänk till annan webbplats 2016–

Vid examenshögtiden i januari 2018 utnämndes Prinsessan Christina, Fru Magnuson, till Sophiahemmet Högskolas första hedersdoktor för sitt mångårigt och förtjänstfullt engagemang.