Prinsessan Sofia vid hållbarhets- och framtidskonferens

Onsdagen den 2 augusti närvarade Prinsessan Sofia vid hållbarhets- och framtidskonferensen A Sustainable Tomorrow, på Hotel Skansen i Båstad. Project Playground, grundat av Prinsessan, är en av konferensens huvudpartners.

Under konferensen A Sustainable Tomorrow, som arrangerades av Gränslösa Möten, gavs olika perspektiv på FN:s mål för hållbar utveckling, med extra fokus på mål 17 (genomförande och globalt partnerskap).

Programmet inleddes av Fredrik Reinfeldt och Anders Borg som talade kring världens hälsotillstånd och tänkbara scenario i en föränderlig värld.

De internationella föreläsarna Frans Johansson och Soulaima Gourani pratade om mångfald som drivkraft för nya innovationer.

Kommunikatören Jakob Trollbäck poängterade vikten av dialog över gränserna för att åstadkomma konkreta resultat vad gäller de globala målen.

Organisationen Project Playground, som är en av konferensens huvudpartners, gav under dagen sitt perspektiv på hållbar utveckling utifrån FN:s globala mål.

Gränslösa Möten Länk till annan webbplats. arbetar för att skapa och utveckla mötesplatser för människor med samma värdegrunder men med olika referensramar, erfarenheter, utbildningar, kunskaper och synsätt.

Gränslösa Möten och Project Playground har ett långsiktigt samarbete med fokus på interaktion genom nya möten.

Prinsessan Sofia är en av grundarna av Project Playground Länk till annan webbplats. och är i dag dess hedersordförande. Organisationen verkar för att förbättra barn och ungas möjligheter i livet genom organiserad aktivitet, sport och social verksamhet med fokus på individen.