Prins Daniel vid symposium om organdonation

Onsdag den 8 mars besökte Prins Daniel Akademiska sjukhuset i Uppsala för att delta i ett symposium på temat organdonation och aktuell transplantationsforskning. Konferensen hölls med anledning av World Kidney Day som under veckan uppmärksammas världen över.

Symposiet som var öppet för allmänheten, gästades även av representanter från Akademiska sjukhusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Uppsala universitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och särskilt inbjudna gäster från International Society of Nephrologylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Karolinska Institutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och organisationen Mer organdonationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetet med att öka donationsfrekvensen samt nya sätt att behandla patienter för att öka möjligheten till donation var fokus för konferensen. Under förmiddagen diskuterades också den pågående utredningen om att vidga kriterierna för organdonation. Bland talarna fanns Helene Malm, sektionschef transplantation Akademiska sjukhuset, Stefan Ström, reg. donationsansvarig läkare för Uppsala-Örebroregionen, Anders Milton, statlig utredare för Donationsutredningen, och Cecilia Hielte Kallenberg, styrelseledamot i Mer organdonation.

Under eftermiddagen besökte Prins Daniel transplantationsavdelningen 85D2 tillsammans med överläkare Helene Malm. Under rundvandringen fick Prinsen tillfälle att träffa patienter.

Prins Daniel är beskyddare för Mer organdonation (MOD).

Under besöket på Akademiska sjukhuset fick Prinsen tillfälle att prata med 15-åriga Vilma och hennes pappa Leif. I maj förra året fick Vilma en njure av sin pappa. Foto: Jim Elfström

Om World Kidney Day

World Kidney Day (WKD)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inträffar varje år andra torsdagen i mars och initierades av The International Society of Nephrology och The International Federation of Kidney Foundations. WKD har i år temat kidney disease and obesity.

Njurtransplantationscentra i Sverige

Transplantationsverksamheten i Sverige är uppdelad i fyra regioner. Förutom på Akademiska, som ansvarar för Mellansverige, görs njurtransplantationer vid Sahlgrenska universitetssjukhusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (dit även norra Sverige hör), Karolinska universitetssjukhuset i Huddingelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Skåne universitetssjukhus i Malmölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.