Prins Carl Philip vid konferensen Take Part

Tisdagen den 17 maj deltog Prins Carl Philip i konferensen Take Part – Human Perspectives on Inclusive Publishing på Norra Latin i Stockholm.

Den internationella konferensen Take Part – Human Perspectives on Inclusive Publishing handlar om tillgänglighet ur ett brett perspektiv utifrån att demokrati och tillgänglighet är grundförutsättningar för full delaktighet i samhället.

Prins Carl Philip öppnade konferensen och talade utifrån egen erfarenhet om den kamp som barn och vuxna med dyslexi möter varje dag. I skolan, på jobbet, men också på fritiden. Hur den enklaste uppgift i bästa fall är en svårighet man kan passera. Men i värsta fall blir ett hinder för personlig utveckling. Prinsen framhöll också att det finns lösningar och att stora framsteg har gjorts när det gäller att tillgängliggöra information och litteratur.

Läs Prinsens tal i sin helhet. (På engelska)

Under Prinsens öppningsanförande. Foto: Pelle T Nilsson/Stella Pictures

Därefter talade bland andra författaren David Lagercrantz och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Under dagen besökte sedan Prinsen konferensens mässa där utställare bland annat visade nya produkter. Prinsen tog också del av en rad seminarium som The future of Libraries & eBooks. Ulla Bohman, MTM, berättade bland annat om de läsombud som myndigheten utbildar. Det finns i Sverige nästan 7.000 läsombud och högläsare för äldre och i boende och daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning.

Take Part pågår 16-18 maj Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Till konferensen kommer fler än 400 deltagare från hela världen och är ett forum för både användare och leverantörer. Förutom huvudtalare erbjuder Take Part en rad seminarier om bland annat teknisk utveckling, användbarhet och om att nå läsare samt en mässa där bland annat tillverkare av hjälpmedel och förlag visar sina produkter.

Take Part arrangeras av Myndigheten för tillgängligamedier (MTM), Svenska Daisykonsortiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Internationella DAISY-konsortiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Svensk Biblioteksförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Under en rundvandring bland utställarna får Prinsen en presentation av företaget Dolphins produkter. De tar fram hjälpmedel som underlättar läsandet. Foto: Pelle T Nilsson/Stella Pictures

Om Myndigheten för tillgängliga medier

MTM tillhör Kulturdepartementet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och har i uppdrag att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.