Prins Carl Philip vid hearing om dyslexi

Måndagen den 9 mars deltog Prins Carl Philip i en hearing om dyslexi på Specialpedagogiska skolmyndigheten i Stockholm.

Prins Carl Philip har initierat dagen tillsammans med Svenska Dyslexiföreningen, Dyslexiförbundet FMLS, Föräldraföreningen för Dyslektiska barn och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Under hearingen lyftes situationen för barn och ungdomar som har läs- och skrivsvårigheter.

I sitt inledningstal sa Prinsen: "frågorna är inte enbart viktiga för mig utan för alla hundratusentals som har dyslexi i Sverige. Det handlar om alla elever som varje dag kämpar med bokstäver och siffror som "hoppar runt" i skolböckerna. Om alla de som det skrattas åt när det blir fel. Och alla de som måste kämpa hårdare än sina kamrater för att nå samma skolresultat."

Läs hela Prinsens tal här.

Under mötet gav sedan dyslexiorganisationerna en nulägesbeskrivning och därefter föreläste bland andra Karin Stenström, projektledare för Statens Beredning för Medicinsk Utvärderings dyslexiprojekt, och Mats Myrberg, professor emeritus i specialpedagogik vid Stockholms universitet.

Dagen avslutades med en paneldiskussion.