Prins Carl Philip besökte Myndigheten för tillgängliga medier

Tisdagen den 6 mars besökte Prins Carl Philip Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) i Stockholm.

Besöket inleddes med att Magnus Larsson, generaldirektör för MTM, berättade om verksamheten samt framtidsstrategin.

Kaisa-Marie Gustafsson visar tidningsläsarappen Akila för Prins Carl Philip. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Därefter besökte Prinsen en utställning där MTM:s olika verksamheter presenterades, bland annat LL-förlaget, tidningen 8 Sidor, Akila, Legimus och talböcker samt information om taktil verksamhet.

Ingrid Källström visar Prinsen hur man i så kallade taktila bilderböcker återger bilderna i olika material, kontrastrika färger och har upphöjda ytor för att läsaren ska kunna uppfatta bilden med känseln. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Prinsen fick information om de olika verksamheterna samt möjlighet att prova olika hjälpmedel. Som avslutning på besöket deltog Prinsen vid ett rundabordsamtal där man samtalade kring MTM:s framtidsstrategi Användarna i fokus, marknaden och vi.

2016 deltog Prinsen vid konferensen Take Part – Human Perspectives on Inclusive Publishing som arrangerades av bland andra Myndigheten för tillgängliga medier.

Om Myndigheten för tillgängliga medier

MTM tillhör Kulturdepartementetlänk till annan webbplats och har i uppdrag att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.