Prins Carl Philip besökte Myndigheten för tillgängliga medier

Tisdagen den 6 mars besökte Prins Carl Philip Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) i Stockholm.

Besöket inleddes med att Magnus Larsson, generaldirektör för MTM, berättade om verksamheten samt framtidsstrategin.

Kaisa-Marie Gustafsson visar tidningsläsarappen Akila för Prins Carl Philip. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Därefter besökte Prinsen en utställning där MTM:s olika verksamheter presenterades, bland annat LL-förlaget, tidningen 8 Sidor, Akila, Legimus och talböcker samt information om taktil verksamhet.

Ingrid Källström visar Prinsen hur man i så kallade taktila bilderböcker återger bilderna i olika material, kontrastrika färger och har upphöjda ytor för att läsaren ska kunna uppfatta bilden med känseln. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Prinsen fick information om de olika verksamheterna samt möjlighet att prova olika hjälpmedel. Som avslutning på besöket deltog Prinsen vid ett rundabordsamtal där man samtalade kring MTM:s framtidsstrategi Användarna i fokus, marknaden och vi.

2016 deltog Prinsen vid konferensen Take Part – Human Perspectives on Inclusive Publishing som arrangerades av bland andra Myndigheten för tillgängliga medier.

Om Myndigheten för tillgängliga medier

MTM tillhör Kulturdepartementetlänk till annan webbplats och har i uppdrag att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.

  Tried to load aspect MetadataBean for non-existing object 4.1a3366210de661ad20800037217.1
Tried to load aspect MetadataBean for non-existing object 4.1a3366210de661ad20800037217.1