Med anledning av attentaten i Paris

Idag söndagen den 11 januari hålls flera manifestationer mot våldet runt om i världen till följd av de fruktansvärda dåden i Paris.

”Vi måste stå upp för det fria ordet, som är en grundsten i den svenska demokratin. Idag går våra tankar alldeles extra till alla som berövades livet och till offrens anhöriga.”

Kungen har skickat följande kondoleanstelegram till president Hollande med anledningen av den fruktansvärda händelsen i Paris tidigare i veckan.

Son Excellence
François Hollande
Président de la République française
PARIS

La Reine et moi-même souhaitons exprimer nos sincères condoléances suite aux disparitions tragiques des victimes de la terrible attaque du siège de Charlie Hebdo à Paris. Nous voulons transmettre notre profonde sympathie à leurs familles ainsi qu´au peuple français.

Carl Gustaf R

Palais Royal, Stockholm

8 janvier 2015