Kungen vid ordinarie ordenskapitel

I slutet av april hölls ordinarie ordenskapitel under ledning av Kungen, i Serafimerordens sal på Kungliga slottet.

Sedan de kungliga svenska riddarordnarna instiftades år 1748 har ordenskapitlet sammanträtt i Serafimerordens sal. Efter 1975 blev det ett uppehåll innan man återupptog traditionen för fem år sedan.

Enligt ett riksdagsbeslut 1974 kan svenska ordnar endast tilldelas utländska medborgare som gjort personliga insatser för Sverige eller för svenska intressen.

Ordinarie ordenskapitel hålls en gång om året under ledning av Kungen, som är stormästare för Serafimer-, Svärds-, Nordstjärne- och Vasaordnarna. Ärenden föredras av kanslern Ingemar Eliasson, vice kanslern och ordenssekreteraren Staffan Rosén i samråd med Utrikesdepartementets protokollavdelning.

Vid ett ordinarie ordenskapitel redovisas antalet avlidna innehavare av de fyra svenska riddarordnarna (tilldelade före 1975) samt antalet utdelade ordnar till utländska medborgare vilka gjort särskilda insatser för Sverige och svenska intressen och i samband med in- och utgående statsbesök.

Dessutom redovisas ordenskapitlets ekonomi för föregående år och ansvarsfrihet beviljas.

Vidare redogör ordenskapitlets vapenmålare för nyuppmålade vapensköldar för serafimerriddare och -ledamöter.

Läs mer om Kungl. Maj:ts Orden.

I Ordenssalarna på Kungliga slottet hänger vapensköldar för nu levande riddare och ledamöter av Serafimerorden. När en innehavare avlider flyttas skölden till Riddarholmskyrkan på begravningsdagen. Foto: Kungahuset.se