Kungen vid IVAs framtidsseminarium

Torsdagen den 20 oktober deltog Kungen i Kungl.Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) seminarium Royal Technology Forum – Technology Foresight. I fokus för framtidsspaningarna stod tre teknikområden – nanoteknik, medicinsk diagnostik och robotik.

Seminariet tillägnades Kungen, som är akademiens beskyddare, med anledning av 70-årsdagen tidigare i år.

Under Royal Technology Forum – Technology Foresight som hölls på IVAs konferenscenter i Stockholm bjöd tre talare på framtidsspaningar. Ämnet var väntade teknikgenombrott och hur de kan påverka samhället. Tre av IVAs ledamöter tillika några av Sveriges ledande forskare presenterade de olika områdena.

Först ut var nanoteknik och professor Maria Strømme, Uppsala Universitet, som introducerade ämnet och kvällen förste talare professor Robert S. Langer, Massachusetts Institute of Technology (MIT)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som uppehöll sig kring Nanotechnology and its potential in medicine.

Därefter presenterade professor Fredrik Höök, Chalmers Tekniska Högskola, ämnet medicinsk diagnostik och professor David R Walt, Tufts Universitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Professor Walt talade kring The Emerging Revolution in Diagnostics.

Det tredje ämnet var robotik. Professor Danica Kragic, Kungliga Tekniska Högskolan, gav en introduktion och presenterade därefter kvällen siste framtidsspanare professor Magnus Egerstedt, Georgia Techlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som talade under rubriken Collaborative Robotics: Robots and People, and Even More Robots.  Professor Egerstedt företår Georgia Robotics and Intelligent Systems Laboratory (GRITS Lab) vid Georgia Tech.

Kungl.Ingenjörsvetenskapsakademien

IVA är en fristående akademilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som har "...till uppgift att till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling” (§ 1, IVAs stadgar).

IVA har 1300 valda svenska och utländska ledamöter. De är beslutsfattare, specialister och forskare från näringsliv, akademi och förvaltning.

Kungen är Kungl.Ingenjörsvetenskapsakademiens högste beskyddare och deltar aktivt i IVAs verksamhet.