Kungen vid Forum för bioekonomi

Onsdagen den 10 april närvarade Kungen vid Forum för bio­ekonomi under Skogsnärings­veckan på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Under ett inledande seminarium, där näringsminister Ibrahim Baylan inledningstalade, diskuterade representanter för politik och näringsliv hur EU-valet och brexit kan komma att påverka den svenska skogsnäringen.

Författarna Kerstin Ekman och Jens Liljestrand samtalade kring Liljestrands bok om Vilhelm Moberg, "Mannen i skogen", och om skogens betydelse för Mobergs författarskap.

Därefter höll Kungen tal, och delade ut priser till fem olika pristagare.

I sitt tal sa Kungen:

Skogen berör oss också på ett djupare plan. Den finns i vårt lands historia, i våra traditioner och i vår kultur. (...) Ja, om det finns en svensk folksjäl så vågar jag säga att skogen har en stor plats i den.

Läs Kungens tal i sin helhetlänk till annan webbplats

Kungen håller tal vid Forum för bioekonomi.

Kungen håller tal vid Forum för bioekonomi. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Prisutdelning

Greve Carl Bernadottes skogspris har i över 50 år delats ut till en person som gjort skogsbruket utomordentliga tjänster och kombinerar vetenskap med praktik. Priset gick i år till författaren Kerstin Ekman för hennes författarskap som lyfter fram de kulturella aspekterna på skogen.

Guldkvisten delas ut till personer som gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i Sverige. Årets pristagare är:

  • Vd Martin Forsén, Burapha, för hans arbete med att införa en hållbar skogsnäring på avskogade marker i Laos
  • Docent Johanna Witzell, SLU, för hennes arbete med att minska effekter av skadegörare på skogen
  • Fil dr Urban Emanuelsson, Centrum för biologisk mångfald och Högskolan Kristianstad, för hans arbete med att föra ut kunskaper om landskapsutveckling och miljövård. Han verkar för biologisk mångfald där människan i io-konventionens anda står i centrum.

Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfonds kompetensutvecklingspris har delats ut sedan 2007 och främjar utvecklingen av svensk massa- och pappers­industri mot förbättrade och nya produkter och tjänster som klarar en allt tuffare konkurrens.

Priset tilldelades i år Per-Olof Syrén vid KTH och Science for Life Laboratory i Stockholm för sin introduktion av det nya forskningsfältet Polymer retrobiosyntes som är ett unikt angreppssätt för framställning av biopolymerer från skogsbiprodukter.

Skogsnäringsveckan

Skogsnäringsveckanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en arena där branschen och samhällsintressenter möts och diskuterar aktuella frågor som berör skogsnäringen.

Arenan har funnits i 150 år för att ge insikt och inspiration - och säkra utvecklingen av en livskraftig skogsindustri. Under Skogsnäringsveckan arrangerar Skogsindustrierna årligen Forum för Bioekonomi.