Kungens 73-årsdag firades på Kungliga slottet

Tisdagen den 30 april uppvaktades Kungen traditionsenligt på födelsedagen av Försvarsmakten och allmänheten på Kungliga slottets yttre borggård.

Under valborgsmässoaftonens förmiddag samlades en stor skara stockholmare och besökare på Yttre borggården för att gratulera Kungen på 73-årsdagen.

Kungen inväntar den pågående högvakten. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Högvaktsavlösning på Yttre borggården vid Kungliga slottet.

Högvaktsavlösning på Yttre borggården vid Kungliga slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Ceremonin inleddes med att Marinens musikkår genomförde ett musikprogram för publiken.

Därefter kom Kungen ut från Kungliga slottets västra valv och gick fram till högvakten för att ta emot denna. Kungen gick sedan, tillsammans med Prins Carl Philip, in i Högvaktsflygen för överkommendantens mottagning. Under tiden genomförde Arméns musikkår ett figurativt musikprogram.

Beridna högvaktssoldater ur Livgardets livskvadron. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Beridna högvaktssoldater ur Livgardets livskvadron. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kungens födelsedag är en officiell salutdag och klockan 12.00 sköts därför salut om 21 skott från Skeppsholmen. Saluter sköts även från salutstationerna i Kungshall i Karlskrona, Kusthöjden i Härnösand, Skansen Lejonet i Göteborg samt salutbatteriet vid Kvarnängen i Boden.

Kungen och Prins Carl Philip under firandet på Yttre borggården.

Kungen och Prins Carl Philip under firandet på Yttre borggården. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Klockan 12.20 kom Kungen med uppvaktning ut ur Högvaktsflygen samtidigt som den pågående högvakten ur Livgardets livskvadron med Livgardets dragonmusikkår i spetsen red in på Yttre borggården.

Därefter utbringades ett fyrfaldigt leve för H.M. Konungen av överkommendanten följt av Kungssången.

Kungen tog emot blommor från barn som deltog i firandet.

Kungen tog emot blommor från barn som deltog i firandet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Barn ur publiken fick sedan möjlighet att lämna blommor till Kungen. Efter blomsteröverlämningen spelade de tre musikkårerna gemensamt Marcia Carolus Rex.

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Den avgående högvakten marscherade därefter ut och ceremonin avslutades.

Livgardets dragonmusikkår konserterar.

Livgardets dragonmusikkår konserterar. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

När ceremonin var över gick Kungen och Prins Carl Philip tillbaka in i Slottet för att, tillsammans med de övriga närvarande medlemmarna ur Kungafamiljen, ta emot allmänhetens gratulationer från ett fönster i Ordenssalarna. 

Kungafamiljen i Ordenssalarnas fönster.

Kungafamiljen i Ordenssalarnas fönster. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna