Kungen höll avskedsaudienser

Torsdagen den 30 och fredagen den 31 augusti hölls avskedsaudienser på Kungliga slottet.

Ambassadörerna som nu lämnar Sverige är Sudans ambassadör Mahgoob Uthman Fadl Elseed, Albaniens ambassadör Ilir Abdi, Sri Lankas ambassadör, Renuka Damayanthie Rajapakse, Namibias ambassadör Morina Muuondjo och Malaysias ambassadör Norlin Othman.

Kungen hälsar på Sudans ambassadör Mahgoob Uthman Fadl Elseed vid avskedsaudiensen i Prinsessan Sibyllas våning. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

På samma sätt som ambassadören tas emot vid en högtidlig audiens av Kungen när han eller hon tillträder sin tjänst i Sverige sker ett liknande, om än något mindre formellt, möte när ambassadören reser hem igen.